Home / Aktualności / Harmonogram planowanych naborów na lata 2016 -2023.

Harmonogram planowanych naborów na lata 2016 -2023.

sprawdź również

Ankieta badająca poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LGD – „Gniazdo”

Zapraszamy do badania. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety do samego końca. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=959a7cfd&&b=d7eb106ca&&c=7f0e6509 Dziękujemy za współpracę.