Photo credit: Foter.com / CC0 Photo credit: Foter.com / CC0

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – “Gniazdo” 07.09.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowaryszenia LGD – “Gniazdo” na najbliższe Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 07.09.2016 r. (środa) w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na dużej sali o godzinie 17:00. Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Zaproszenie na Walne Zebranie Czlonków Stowarzyszenia LGD - Gniazdo 001

 

Materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – “Gniazdo” 07.09.2016 r.:

1.  projekt uchwała wykluczenia członków

2. projekt uchwała odwołanie Komisji Rewizyjnej

3. projekt uchwała powołanie Komisji Rewizyjnej

4. projekt uchwała w sprawie zmiany statutu

Statut – projekt na Walne 07.09.2016 r.

 

 

sprawdź również

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i …

Dodaj komentarz