Home / Aktualności / Co wiesz o LGD – “Gniazdo” Konkurs wiedzy

Co wiesz o LGD – “Gniazdo” Konkurs wiedzy

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania -“Gniazdo” do udzialu w Konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie kuponu konkursowego, zamieszczonego poniżej, w dniach od 15 do 30 listopada 2016 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Regulamin Konkursu 

kupon-konkursowy-1-strona  kuponkonkursowy-2-strona

1. Ile gmin zrzeszonych jest w LGD – „Gniazdo”?

2. Jaki Program wdraża LGD – „Gniazdo”?

3. Na terenie jakich powiatów działa LGD – „Gniazdo”?

4. Rozwiń skrót LSR:

5. Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” jest:

6. Od kiedy istnieje LGD – „Gniazdo”?

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wyrażam zgode na udział mojego dziecka lub podopiecznego w Konkursie i oświadczam, że zapoznałem/łam sie z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
(wymagane) (Wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego na potrzeby Konkursu.
(wymagane) (Wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

sprawdź również

Rajd rowerowy jesieni

W najbliższą niedzielę (27 września) zapraszamy na Rajd rowerowy jesieni. Projekt współfinansowany jest ze środków …

Dodaj komentarz