Photo credit: Foter.com / CC0 Photo credit: Foter.com / CC0

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje, że dnia 22-23 lutego w biurze Stowarzyszenia miała miejsce kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Wdrażania i Kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie sposobu organizowania Walnych Zebrań, sposobu ich przeprowadzania i dokumentowania oraz prawidłowości wyboru Rady Decyzyjnej w konteście zachowania parytetów.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych pracownicy  UMWŁ nie stwierdzili żadnych nieprawidlowości. 🙂

 

sprawdź również

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i …

Dodaj komentarz