Przyjaciele z Moletai na Litwie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, w dniach 7-9 czerwca, miało przyjemność gościć przedstawicieli lokalnej grupy działania „Zmieniamy zmieniając się” z Moletai na Litwie. Stronę litewską reprezentował prezes LGD VirgilijusŠironasi dyrektor biura Violeta Navickienė. To nie pierwsza wizyta naszych sąsiadów. W poprzednim okresie programowania nasze lokalne grupy zrealizowałyprojekt współpracy dla młodzieży „Kulturowe Smaki Partnerstwa”. Chcemy powtórzyć ten sukces i dlatego podjęliśmy rozmowy o przygotowaniu i realizacji międzynarodowego projektu współpracy, tym razem skierowanego do przedsiębiorców. Nasze lokalne strategie rozwoju mają wiele wspólnych zapisów dotyczących rozwoju gospodarczego i wzmocnienia kapitału społecznego na terenach wiejskich, a także przeciwdziałaniu bezrobociu i dywersyfikacji źródeł dochodu.

W ramach wizyty partnerskiej zorganizowaliśmy spotkanie z wójtami gmin członkowskich, starostą powiatu i zarządem LGD-„Gniazdo”. Omówiono założenia w kwestii przyszłych partnerskich kontaktów. Przedstawiciele LGD „Zmieniamy zmieniając się” z dużym zainteresowaniem zwiedzili zakład produkcyjny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie. Produkty Mleczarni zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Odbyli także rozmowy w Szkole Rolniczej w Głuchowie z dyrekcją placówki, wójtem gminy i przedstawicielami starostwa powiatowego.

sprawdź również

„Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”

W dniu 25 września 2021 r. ( sobota) odbędzie się wydarzenie pn.:  „Rekonstrukcja historyczna zrzutu …

Dodaj komentarz