Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – “Gniazdo” w dniu 12 grudnia 2017 r przeprowadzili spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zasad oceniania i wyboru projektów oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD-“Gniazdo” i przedstawiciele organów decyzyjnych Stowarzyszenia. Omówiono najważniejsze kwestie związane z procedurami wyboru projektów konkursowych oraz projektów grantowych. Kierownik biura przedstawił informacje na temat przeprowadzonych w 2017 r naborów wniosków (liczby wniosków, alokacji, ocenie rady decyzyjnej). Jednym z tematów wiodących spotkania były przyszłe nabory w kontekście tematyki, dokumentów aplikacyjnych i środków do rozdysponowania. Rozmawiano o aktywizacji mieszkańców obszaru LGD, wymieniono wydarzenia kulturalno-społeczne, w których w 2017 r. LGD-”Gniazdo” aktywnie uczestniczyła poprzez organizację konkursu wiedzy o LSR z nagrodami, stoisko wystawiennicze, warsztaty twórców ludowych. Prezes zarządu przybliżył projekty współpracy relacjonując przebieg spotkania z partnerami litewskimi w Polsce i wizycie studyjnej na Litwie. Opowiedział o planach na realizację międzynarodowego projektu współpracy dedykowanego przedsiębiorcom z obydwu krajów, a także o regionalnym projekcie współpracy z LGD „Ziemia Łowicka”.

Pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – “Gniazdo” w dniu 12 grudnia 2017 r przeprowadzili spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zasad oceniania i wyboru projektów oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w

sprawdź również

 “Gość Dnia” w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” Markiem …

Dodaj komentarz