Photo on Foter.com

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, LGD – „GNIAZDO”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy członków Zarządu,  Rady LGD, przedstawicieli władz samorządowych oraz beneficjentów na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 16 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach , ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice w godzinach od 10.00 do 15.00.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 14 lutego 2018 r. i przesłania e-mailowo na adres lgd@lgdgniazdo.pl lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180 z podaniem adresu e-mail na który prześlemy przygotowane zestawienie danych niezbędnych dla uczestników warsztatu.

W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania.

Podsumowaniem spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2018 roku.

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD i roześle do uczestników warsztatów co najmniej dwa dni przed spotkaniem. Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się z przesłanymi materiałami przed wzięciem udziału w warsztacie refleksyjnym.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD-„GNIAZDO”.

3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźnikóww zaplanowanym czasie?

c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z      obszaru LGD?

e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnejstrategii?

f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działańinformacyjno – promocyjnych, doradczych)?

h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

 

formularz-zgłoszeniowy

sprawdź również

 “Gość Dnia” w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” Markiem …