Ogłoszenie wyników naboru NR 1/2018/G – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – po protestach

sprawdź również

„Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”

W dniu 25 września 2021 r. ( sobota) odbędzie się wydarzenie pn.:  „Rekonstrukcja historyczna zrzutu …