Home / Aktualności / Ogłoszenie wyników naboru NR 1/2018/G – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – po protestach

Ogłoszenie wyników naboru NR 1/2018/G – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – po protestach

sprawdź również

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018/G – Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” …