Ogłoszenie wyników wyboru i oceny operacji w ramach działania NR 4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej

sprawdź również

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 – Rozwój obiektów pełniących funkcje kulturalne

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 15.12.2021 …