Podsumowanie warsztatu refleksyjnego LGD – “Gniazdo”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył sie 26 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach , ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice w godzinach od 10.00 do 14.00. Zaproszeni goście oraz pracownicy biura i Zarząd LGD wspólnie starali się odpowiedzieć na najistotniejsze pytania dla naszego stowarzyszenia oraz wypracować kierunki przyszłych zmian LSR.

 

sprawdź również

Walne Zebranie już za nami!

29.05.2023  w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – „Gniazdo”. …