Ogłoszenie wyników naboru nr 4/2019 – Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne

sprawdź również

Ankieta badająca poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LGD – „Gniazdo”

Zapraszamy do badania. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety do samego końca. Z góry serdecznie dziękujemy! …