Prezes Marek Skiba w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Prezesem Markiem Skibą na temat przyszłych naborów w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania – “Gniazdo”.

sprawdź również

Rozstrzygnięcie naboru nr 3/2021 Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne