Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Koło Gospodyń Wiejskich w Janisławicach

sprawdź również

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i …