Podsumowanie działalności LGD – “Gniazdo”

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Prezesem Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem na temat przyszłych zmian i wyzwań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania – “Gniazdo”.

sprawdź również

Życzenia Świąteczne i Noworoczne