Serdecznie zapraszamy do konsultacji nowej lokalnej strategii rozwoju LGD – “Gniazdo”

W związku trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem swojego sołectwa/ gminy do składania propozycji pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłej strategii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”.
To właśnie Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia pozwolą lepiej zdiagnozować problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej rozwiązywać problematykę obszarów wiejskich. Konsultacje społeczne prowadzone są w biurze LGD – „Gniazdo” w godz 9°°- 14°° w dni robocze.
Dodatkowo zapraszamy do wypełnienia ankiet, które pozwolą nam lepiej zdiagnozować problemy naszego obszaru.

sprawdź również

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo”

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 i 10/1/2022  Ministra …