Home / marekskiba

marekskiba

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 – Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 22.05.2017 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 – Budowa lub przebudowa obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 22.05.2017 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 22.05.2017 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w …

Więcej

Gmina Bolimów

Gmina Bolimów położona jest w północnej części powiatu skierniewickiego, w miejscu gdzie graniczy on z powiatami: łowickim, sochaczewskim i żyrardowskim. Posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną: autostradę A2 (zjazd w Nieborowie), drogę wojewódzką nr 705, sieć dróg powiatowych, trasę kolejową E 20. Gmina Bolimów zajmuje powierzchnię 11171 ha, z czego 3800,44 …

Więcej

Gmina Głuchów

Gmina Głuchów położona jest na terenie dawnego Księstwa Łowickiego na Nizinie Mazowieckiej, przy trasie Łódź-Warszawa. Silnie zakorzenione tradycje patriotyczne i ludowe księstwa łowickiego są kultywowane przez mieszkańców gminy do dnia dzisiejszego. Wśród malowniczych krajobrazów, w święta, drogami do kościoła podążają mieszkańcy w pięknych ludowych „pasiakach” łowickich, z dumą nazywając je …

Więcej

Gmina Godzianów

Gmina Godzianów leży w centralnej Polsce, w północno – wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim. Teren leży w dorzeczu Bzury z dopływami: Skierniewka, Uchanka i Pisia (w dolnym biegu zwanym Zwierzyńcem). Rzeka Zwierzyniec bierze swój początek na polach godzianowskich. Historia Godzianowa sięga drugiej połowy XIII wieku. Wieś Godzianów, zgodnie …

Więcej

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie kolei Warszawa – Łódź, dawnym szlaku Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Zajmuje obszar 42,7 km2 i liczy około 3,4 tys. mieszkańców. Podzielona jest na 9 sołectw. W powiecie skierniewickim jest gminą o największym zaludnieniu – 80 …

Więcej

Gmina Łyszkowice

Gmina Łyszkowice położona jest w południowej części powiatu łowickiego, z węzłem komunikacyjnym autostrady A2. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy z liczbą gospodarstw ok. 1655, o średniej powierzchni ok. 5,5 ha. Tylko nieliczne gospodarstwa zajmują areał powyżej 30 ha, w których prowadzona jest produkcja zbożowa i roślinna na większą skalę. Obszar: 107 …

Więcej