Aktualności

Badanie satysfakcji mieszkańców z poziomu życia na obszarze LGD – ankieta anonimowa

Zapraszamy Państwa – mieszkańców obszaru działania Lgd Gniazdo do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i naszego obszaru. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=19d09260&&b=95ed25622&&c=7f0e6509  (click)

Więcej

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W październiku 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy na ten …

Więcej

Warsztat refleksyjny LGD – “Gniazdo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 11 lutego 2022 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w Sali konferencyjnej biura LGD – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice  w godzinach  1300  – 1700. Celem warsztatu jest …

Więcej