Home / Aktualności (strona 5)

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G – Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 29.05.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w zakresie włączenia społecznego

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   29.05.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 – Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   29.05.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie …

Więcej

„MAJOWE FORUM GOSPODARCZE”

które odbędzie się w Makowie w dniach : sobota 26.05.2018 w godzinach 900-1400 oraz niedziela 27.05.2018 w godzinach 900 -1300 Poniżej podajemy tematykę: SOBOTA  godzina 900– 1400 09:00 – 11.00 – Zagrożenia smogiem. Rynek pelletu w Polsce, możliwości rozwoju – ceny pelletu. Porównanie kosztów ogrzewania różnymi metodami. 11:00 – 12.00 …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G – Rozwój infrastruktury w energię odnawialną i oszczędzanie energii

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G – Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej