Home / Aktualności (strona 6)

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 – Rozwój aktywnych form rekreacji

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   01.03.2018 r. Data publikacji   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o …

Więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, LGD – „GNIAZDO”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i …

Więcej

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC i Radiu Łódź

 „Gość Dnia” w Radiu RSC  Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem. Audycja emitowana 31 stycznia w programie „gość Dnia” Krótka relacja z uroczystego podpisania umów z beneficjentami  W sali obrad Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 16 stycznia …

Więcej

Uroczyste podpisanie umów

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 16 stycznia 2018 roku, odbyła się uroczystość podpisywania umów o przyznanie pomocy przez beneficjentów realizujących swoje pomysły w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, przedsiębiorcy rozwijający firmy, organizacje pozarządowe i gminy na …

Więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w dniu 12 grudnia 2017 r przeprowadzili spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zasad oceniania i wyboru projektów oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD-„Gniazdo” i przedstawiciele organów decyzyjnych Stowarzyszenia. Omówiono najważniejsze kwestie związane z procedurami …

Więcej

Biuro LGD – „Gniazdo” nieczynne w dniach 7-8.12.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia  7-8.12.2017 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania „Gniazdo” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników LGD w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W sprawach pilnych prosimy i kontakt pod numerem telefonu 501-575-180.  Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Wizyta studyjna na Litwie w ramach przygotowania międzynarodowego projektu współpracy

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” w dniach od 11 do 13 września gościli w partnerskim LGD na Litwie Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame”. Szczególnie miło nam było znów się spotkać z panią Violetą Navickienė dyrektorem biura LGD i panem Virgilijusem Šironasem prezesem zarządu LGD. Wizyta studyjna odbyła …

Więcej