Home / Aktualności (strona 6)

Aktualności

„MAJOWE FORUM GOSPODARCZE”

które odbędzie się w Makowie w dniach : sobota 26.05.2018 w godzinach 900-1400 oraz niedziela 27.05.2018 w godzinach 900 -1300 Poniżej podajemy tematykę: SOBOTA  godzina 900– 1400 09:00 – 11.00 – Zagrożenia smogiem. Rynek pelletu w Polsce, możliwości rozwoju – ceny pelletu. Porównanie kosztów ogrzewania różnymi metodami. 11:00 – 12.00 …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G – Rozwój infrastruktury w energię odnawialną i oszczędzanie energii

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G – Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 03.04.2018 r. Data publikacji OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Więcej

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne 05.04.2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów z terenu  objętego Lokalną Strategią Rozwoju  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –„Gniazdo” na spotkanie szkoleniowo – informacyjne, które odbędzie  się 05.04.2018 r. (tj. czwartek) od godz. 1000  w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 sala 230. Tematyką spotkania będą podstawowe …

Więcej

Szkolenie z wypełniania wniosku o płatność zorganizowane dla beneficjentów LGD – „Gniazdo”

15 marca 2018 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyło sie szkolenie zorganizowane przez wydział płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łodzkiego dla beneficjentów LGD – „Gniazdo”. Szkolenie i warsztaty z zakresu wypełniania i składania wniosku o płatność odbyły sie dla osób, które podpisały umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizacje zadania …

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 – Rozwój aktywnych form rekreacji

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   01.03.2018 r. Data publikacji   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o …

Więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR, LGD – „GNIAZDO”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i …

Więcej

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC i Radiu Łódź

 „Gość Dnia” w Radiu RSC  Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem. Audycja emitowana 31 stycznia w programie „gość Dnia” Krótka relacja z uroczystego podpisania umów z beneficjentami  W sali obrad Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 16 stycznia …

Więcej