Podniesienie atrakcyjności obszarów stowarzyszeń

Projekt współpracy pn. „Podniesienie atrakcyjności obszarów stowarzyszeń” jest realizowany z LGD „Kraina Rawki”. Jednym z efektów tego projektu było wytyczenie „Szlaku Grodzisk Piastów Mazowieckich” o długości 64 km (tereny obydwu LGD).

Natomiast w granicach gmin Skierniewice i Nowy Kawęczyn (obszar LGD – „Gniazdo”) ma 46 km. Szlak ten został wytyczony aby wskazać ludziom dawne grodziska obronne zachowane dość dobrze na tym terenie.

Dla uatrakcyjnienia terenu, z myślą o turystach, w ramach projektu wykonano 8 miejsc odpoczynku turysty (MOT) i 4 tablice informacyjne (TI).

Lokalizacja:
Miejsca odpoczynku turysty
 Bobrowniki gm. Nieborów – przy Gminnym Ośrodku Kultury.
 Budy Grabskie gm. Skierniewice – przy stadninie koni „Tarant”.
 Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 Głuchów gm. Głuchów – przy zajezdni autobusowej.
 Godzianów gm. Godzianów – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 Mszadla gm. Lipce Reymontowskie – przy stawie w Mszadli.
 Słupia gm. Słupia – przy Urzędzie Gminy Słupia.

Tablice informacyjne
 Budy Grabskie gm. Skierniewice – stadnina koni „Tarant”
 Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 Rzeczków gm. Skierniewice – przy świetlicy wiejskiej.

Planujemy na wiosnę wydanie informatora promującego nowo wytyczony szlak oraz prezentujący atrakcje gmin członkowskich LGD-„Gniazdo” m.in. powiatu skierniewickiego.

Projekt zrealizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach „Wdrażania projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz