Szlakiem kultur obszaru stowarzyszeń

Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w ramach realizacji projektu współpracy z LGD „Mroga” realizuje projekt współpracy „Szlakiem kultur obszaru stowarzyszeń”. Celem jego jest zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych i turystycznych obszarów LGD.

Efektem projektu jest nowo wytyczony „Szlak Łącznikowy” łączący Lipce Reymontowskie z Brzezinami (25 km) – prowadzący od Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich do Muzeum Regionalnego w Brzezinach. A także „Szlak Kultury Księżackiej” (72 km) prowadzący od Kompiny do Pilaszkowa, przez miejsca związane z tradycją i ludowym rzemiosłem, z wycinanką i haftem łowickim. Ponadto dla uatrakcyjnienia terenu, z myślą o turystach, w ramach projektu, wykonano 4 miejsca odpoczynku turysty (MOT) i 2 tablice informacyjne (TI). MOTY służą zjedzeniu posiłku i odpoczynkowi, zapewniają ochronę przed deszczem. A TI udostępniają informacje o lokalnych atrakcjach przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i historycznych.

Lokalizacja:
Miejsca odpoczynku turysty
 Chąśno gm. Chąśno – przy boisku „Olimpia Chąśno”.
 Kiernozia gm. Kiernozia – przy Cmentarzu Wojennym.
 Nowy Złaków gm. Zduny – przy kościele p.w. Wszystkich Świętych.
 Pilaszków gm. Łowicz – przy skrzyżowaniu szlaków.

Tablice informacyjne
 Lipce Reymontowskie gm. Lipce Reymontowskie – przy Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.
 Maurzyce gm. Zduny – przy Skansenie.

Planujemy na wiosnę wydanie informatora promującego nowo wytyczone szlaki oraz prezentującego atrakcje gmin członkowskich LGD-„Gniazdo” m.in. powiatu łowickiego.

Projekt zrealizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach „Wdrażania projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz