Realizacja projektu współpracy „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów stowarzyszeń” (PATOS)

Projekt współpracy „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów stowarzyszeń” realizowany jest wspólnie z LGD „Kraina Rawki”, na podstawie Umowy nr 00021-6931-UM0500888/12 z dnia 14 września 2012r. zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach „Wdrażania projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

06052015Celem projektu jest stworzenie wspólnej oraz uatrakcyjnienie istniejącej sieci szlaków turystycznych na obszarze Lokalnych Grup Działania „Gniazdo” i „Kraina Rawki”.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

¨ Wytyczenie i oznakowanie 64 km „Szlaku Grodzisk Piastów Mazowieckich”. Na obszarze LGD – „Gniazdo” (gminy Nowy Kawęczyn i Skierniewice) i LGD „Kraina Rawki” (gmina Rawa Mazowiecka);

¨ Zaprojektowanie, wytyczenie i oznaczenie 106 km szlaku „Rawska 8”. Obszar LGD „Kraina Rawki”;

¨ Wykonanie 8 obiektów małej architektury i 4 tablic informacyjnych służących turystom i lokalnej społeczności (miejsca odpoczynku turysty tj. zadaszone wiaty, stoliki i ławki na trasie „Szlaku Grodzisk Piastów Mazowieckich” i innych istniejących miejscach). Obszar LGD – „Gniazdo”:

Miejsca odpoczynku turysty
 Bobrowniki gm. Nieborów – przy Gminnym Ośrodku Kultury.
 Budy Grabskie gm. Skierniewice – przy stadninie koni „Tarant”.
 Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 Głuchów gm. Głuchów – przy zajezdni autobusowej.
 Godzianów gm. Godzianów – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 Mszadla gm. Lipce Reymontowskie – przy stawie w Mszadli.
 Słupia gm. Słupia – przy Urzędzie Gminy Słupia.

Tablice informacyjne
 Budy Grabskie gm. Skierniewice – stadnina koni „Tarant”
 Esterka gm. Nowy Kawęczyn – przy gospodarstwie agroturystycznym „Esterka”.
 Maków gm. Maków – przy szkole podstawowej.
 Rzeczków gm. Skierniewice – przy świetlicy wiejskiej.

¨ Zaprojektowanie i zbudowanie ławek na „Szlaku Grodzisk Piastów Mazowieckich”. Obszar LGD „Kraina Rawki”.

¨ Opracowanie i wydanie publikacji promującej nowo wytyczone szlaki oraz prezentujący atrakcje gmin członkowskich obydwu Lokalnych Grup Działania.

¨ Stworzenie strony internetowej projektu.

¨ Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu.

Budżet projektu po stronie LGD-„Gniazdo” wynosi 116 520 zł.

Zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2015r.

Patos22

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz