Atrakcje turystyczne MAKÓW

MAKÓW otoczony jest ze wszystkich stron pięknymi lasami obfitującymi w grzyby i zwierzynę. Występują tu tereny leśne chronione ze względu na ogromne walory przyrodnicze.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zwierzyniec” o powierzchni około 572 ha, graniczy z miastem Skierniewice. Pierwotnie las zwierzyniecki wchodził w skład dóbr Kasztelanii Łowickiej, która od 1136 r. należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Od 1820 r. na tym obszarze odbywały się polowania z udziałem książąt i cara. O tym, że już wówczas doceniano walory przyrodnicze i łowieckie tego obszaru świadczy fakt, iż trasę budowanej około roku 1840 Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej tak zaprojektowano, aby omijała kompleks zwierzyniecki. W lasach tych znajduje się mogiła z okresu II wojny światowej, w której spoczywają ciała 20 mężczyzn rozstrzelanych 17 września 1944 r. przez Niemców. Ważnymi i bardzo cennymi elementami przyrodniczymi uroczyska Zwierzyniec są stare, pomnikowe egzemplarze drzew, z których część posiada status pomników przyrody. Na terenie dawnego zwierzyńca zachowały się obiekty budowlane podnoszące obecnie jego wartości historyczne. Należą do nich budynek dawnej strażnicy, wybudowany w latach dwudziestych XIX w., w stylu neogotyckim, murowany dwór nadleśniczego, wzniesiony w 1926 r., dawny budynek nadleśnictwa z lat 20. ubiegłego wieku, obecnie przebudowany.

„Uroczysko Bażantarnia” jest pięknym kompleksem leśnym liczącym 45 ha, gdzie występuje unikatowa roślinność. Od XVIII w. las służył celom łowieckim, jako „bażantarnia” związana z rezydencją skierniewicką należącą do arcybiskupów gnieźnieńskich, a w XIX w. i pocz. XX w. do carów rosyjskich. Las był ogrodzony, tu i w pobliskim „Zwierzyńcu” odbywały się reprezentacyjne polowania. Miejsca pamięci poświęcone żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny znajdują się w lasach gminy Maków, we wsi Jacochów oraz na cmentarzu parafialnym w Makowie.

Kościół pw. św. Wojciecha

Kościół pw. św. Wojciecha w Makowie wzniesiony został w XVIII w. w miejscu dawnej drewnianej świątyni spalonej podczas wojny polsko-szwedzkiej. Piękny sufit, nad nawą i prezbiterium, ozdobiony rozetami przykuwa uwagę odwiedzających.

1 (5)
Kościół pw. św. Wojciecha

Kapliczka św. Rocha

Kapliczka św. Rocha
Kapliczka św. Rocha

Kapliczkę św. Rocha postawiono w miejscu pochówku ofiar cholery w Makowie. Kapliczka pochodzi z XIX w., a figura z pocz. XX w. Przydrożne kapliczki usytuowane są niemalże w każdej wsi. Muzeum skansen Adama Głuszka w Dąbrowicach należy do miejsc, które warto odwiedzić. Adam Głuszek jest artystą wszechstronnym, rzeźbi i maluje. Jego dzieła inspirowane są głównie bogactwem tradycyjnej sztuki łowickiej. W 2002 r. otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga, która przyznawana jest za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej. Adam Głuszek jest również kolekcjonerem sztuki i kultury materialnej wsi oraz animatorem działań artystycznych. W utworzonym muzeum znajdują się jego rzeźby i obrazy, a także dawne sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze. Kontynuatorami artystycznych pasji i zainteresowań rodzimą kulturą są jego dzieci.

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Makowie, XVIII w.

Kościół parafialny pw. św. Doroty w Pszczonowie, XIX w.

Kościół parafialny pw. św. Doroty w Pszczonowie, XIX w.
Kościół parafialny pw. św. Doroty w Pszczonowie, XIX w.
  • Kapliczka św. Rocha (pochówek ofiar cholery) w Makowie, XIX w., figura pocz. XX w.
  • Pałacyk łowczego w Makowie, XIX w.
  • Strażnicówka w Słomkowie, XIX w.
  • Rezerwat przyrody „ Uroczysko Bażantarnia”.
  • Rezerwat przyrody „Źródła Borówki.
  • Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Zwierzyniec królewski”.
  • Mogiła zbiorowa z II wojny światowej w „Zwierzyńcu królewskim”.
  • Wał żwirowy pochodzenia morowego, tworzący wzniesienia do 160 m. W całości wyeksponowany przez Rosjan w XIX w. oraz Prusaków w 1914r.
  • Pracownia rzeźbiarska i prywatny skansen Adama Głuszka, Dąbrowice 141, 96-124 Maków, tel. 604 570 882.

sprawdź również

Atrakcje turystyczne ŁYSZKOWICE

Staw w Łyszkowicach. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Nad Zalewem” w Uchaniu Dolnym.

Dodaj komentarz