Atrakcje turystyczne NOWY KAWĘCZYN

Odkryte ślady wskazują na bardzo wczesne pojawienie się na tym terenie osadnictwa, czego dowodem są grodziska wczesnośredniowieczne odkryte w Starej Rawie i Dzwonkowicach. Ślady osadnictwa wskazują na okres pradziejowy. Obszar dzisiejszej gminy Nowy Kawęczyn położony był na terenie województwa rawskiego (funkcjonowało ono od XV wieku do rozbiorów). Wschodnia część gminy leży w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Przyrody Rzeki Rawki.

Dwór w Nowym Dworze

Dwór w Nowym Dworze to ciekawy zabytek wzniesiony w I poł. XX w. przez Stefana Okęckiego po tym, jak wycofujące się w 1918 r. wojska niemieckie spaliły pochodzący z XIX stulecia drewniany dwór. W ówczesnych czasach majątek był jednym z najlepiej prowadzonych folwarków Mazowsza. W 1926 r. powstał projekt założenia parkowego – ogrodu w stylu angielskim. Obecnie zespół dworski jest własnością prywatną. Znajduje się w nim Klinika Rehabilitacji. Do dworu prowadzi 200. letnia aleja lipowa. Jej przedłużenie stanowi także uznana za pomnik przyrody aleja ciągnąca się na długości ok. 1,3 km od obszaru parku dworskiego, wzdłuż szosy prowadzącej do drogi Skierniewice – Rawa Mazowiecka.

Dwór w Nowym Dworze
Dwór w Nowym Dworze

Dwór w Trzciannie wzniesiono około 1820 r. Przed wojną należał do rodu Prandotów. Od frontu znajduje się dwukolumnowy portyk z trójkątnym szczytem, od strony parku sześciokolumnowy portyk wgłębny. Dwór otacza klasyczny park. Tuż przy drodze od strony wschodniej rozpoczyna się długa aleja biegnąca w stronę stawów, leżących na północnym skraju parku. W swoim początkowym fragmencie pozostały z niej nieliczne stare drzewa, takie jak: wierzby, kasztanowce, lipy, dęby, graby, cisy, buki.

Będąc na tych terenach warto wstąpić do Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego w Nowym Dworze, który powstał w 1977 r. z inicjatywy prof. Szczepana Pieniążka. Pierwotnie był to Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa z przeznaczeniem do badań z zakresu roślin ozdobnych, a zwłaszcza szkółkarstwa ozdobnego. Można tu zakupić krzewy, byliny i inny materiał roślinny.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Dzwonkowicach leży około 1,3 km na wschód od kościoła w Starej Rawie, w zakolu rzeki Rawki, na wschodnim jej brzegu. Jest niewidoczne z daleka, ponieważ porastają go drzewa. Ma kształt ściętego stożka o stromych zboczach i wysokości 6 metrów. U podstawy otoczone jest słabo dziś widocznymi: wałem i fosą. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Starej Rawie leży ono około 1 km na południowy wschód od kościoła w Starej Rawie, tuż za wsią, 300 metrów od koryta rzeki Rawki, w pobliżu strumienia będącego jej lewym dopływem. Ma kształt ściętego stożka o wysokości do 6 metrów, o stromych zboczach. Otoczone jest częściowo zachowaną fosą o szerokości 3 metrów oraz zniwelowanym dziś wałem dookolnym. Od strony południowej fosa jest zasypana. Obecnie porośnięte jest drzewami różnego gatunku i niskimi krzakami. Przez okolicznych mieszkańców grodzisko nazywane jest „ Łysą Górą”.

Grobowiec rodziny Prandota-Trzcińskich. Fot. Hanna Nowicka
Grobowiec rodziny Prandota-Trzcińskich. Fot. Hanna Nowicka

 

sprawdź również

Atrakcje turystyczne ŁYSZKOWICE

Staw w Łyszkowicach. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Nad Zalewem” w Uchaniu Dolnym.

Dodaj komentarz