Photo credit: Foter.com

Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD – „Gniazdo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą w ramach LSR wdrażanej przez LGD-„Gniazdo”.
Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia w godz. 9.00 – 16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul.Konstytucji 3 Maja 6, sala nr 230.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 24.04.2017 r. e-mailem:
lgd@lgdgniazdo.pl

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

Szkolenie w godz. 9:00 – 16:30

08:45-09:00 Rejestracja, wydawanie materiałów
09:00-11:00 Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

 • podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,
 • kto może skorzystać z premii lub refundacji – podstawowe wymogi dla Wnioskodawców,
 • zasady, forma i zakres wsparcia, kwota premii,
 • kryteria dostępu do wsparcia,
 • realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,
 • wskaźniki realizacji celów,
 • racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań,
 • przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pomocy lub kwoty premii.
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:15 Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wybór operacji przez Radę LGD:

 • najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków – jak w przygotować dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD – „Gniazdo”,
 • najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
 • podstawowe zobowiązania beneficjenta.
12:15-13:15 Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy – dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru na dokumentację aplikacyjną.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:45 Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnienie załączników dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, pomocy de minimis oraz biznesplanu.
15:45-16:15 Dodatkowe pytania.
16:15 Zakończenie

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz