Realizacja międzynarodowego projektu współpracy „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”

Informujemy, że 13.06.2018 roku zawarto w Łodzi  umowę o przyznaniu pomocy nr 00003-6936-UM0520003/2018 pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Umowa dotyczy realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Projekt o nazwie „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” realizowany będzie do 31.12.2018r. Budżet projektu wynosi 92 413 zł. Celem operacji jest zapoczątkowanie inicjatyw społeczno-gospodarczych mieszkańców, wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami z terenu działania partnerów projektu tj. LGD-„Gniazdo”, LGD „Kraina Rawki”, Molėtų rajono vietos veiklos grupė ” Keisdamiesi keičiame”, Utenos regiono VVG.

sprawdź również

Wizyta studyjna na Litwie

„LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” to międzynarodowy projekt współpracy stworzony przez 2 lokalne grupy …