Photo on Foter.com

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 21 lutego 2020 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach , ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice (sala 230)  w godzinach  1000  – 1400.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 17 lutego 2020 r. na adres lgd@lgdgniazdo.pl  lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180

formularz-zgłoszeniowy

Planowany program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD-„GNIAZDO”.

3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne