Photo by Free Grunge Textures - www.freestock.ca on Foter.com / CC BY

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską akcje promocyjną pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” mającej się odbyć w 2020 r.. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się już w sierpniu, kiedy to planuje się uruchomić stronę internetową dni otwarte.eu, jednak kulminacyjnym momentem Dni Otwartych będzie weekend 25-27 września 2020 r. Na utworzonej stronie pojawią się wirtualne spacery, szkolenia online, webinaria i wiele innych atrakcji, a podczas kulminacyjnego weekendu będzie możliwość wejścia na żywo (live streaming) lub puszczenia gotowego nagrania (przypominającego live streaming – w przypadku, gdy wejście na żywo mogłoby być zakłócone przez pogodę, itp.).

Planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów – dla beneficjentów oraz dla ogółu społeczeństwa. W obu przypadkach zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego, amatorskiego filmiku promującego projekt (dla beneficjentów) lub pokazującego zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom europejskim (dla ogółu społeczeństwa). Za organizację i przeprowadzenie ogólnopolskich konkursów, przygotowanie i zarządzanie stroną internetową Dni Otwartych oraz realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, jako koordynator całej akcji, odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo zapewnia również nagrody dla zwycięzców konkursów. Podczas tegorocznych Dni Otwartych online mamy możliwość pokazać odbiorcom, jak wiele zmian zaszło dzięki środkom z programów rozwoju obszarów wiejskich, jakie projekty zostały zrealizowane i jak one przyczyniają się do podniesienia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich.

W związku powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie już istniejących (gotowych) materiałów video od beneficjentów (lub samej LGD) – mogą to być warsztaty, wirtualne spacery, szkolenia, czy webinaria beneficjentów i propozycji (zarysu) transmisji online wejść na żywo podczas kulminacyjnego weekendu Dni Otwartych – w terminie do 6 sierpnia 2020 r. Materiały z całego województwa zostaną zebrane przez Samorząd Województwa Łódzkiego i przekazane do ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W załączeniu przekazuję „Koncepcję Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020 (dokument opracowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej)”.

Koncepcja DOFE 2020 MFiPR

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne