Photo on Foter.com

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 05 lutego 2021 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice (sala 230) w godzinach 1000  – 1400.

Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 02 lutego 2021 r. na adres lgd@lgdgniazdo.pl  lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180

W przypadku wyrażenie chęci uczestnictwa w warsztacie prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii covid-19 

Planowany program warsztatu refleksyjnego:

1 Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD-„GNIAZDO”.

3. Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

  •     Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  •     W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  •    W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  •    W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  •    Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  •    Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  •    Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  •    Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  •    Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4. Podsumowanie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …