Razem, lepiej, ciekawiej – trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie – poznaj najnowszą publikację KSOW

„Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” to tytuł publikacji podsumowującej „Konkurs na projekty współpracy”, w ramach LEADER w którym Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” brała udział.

W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Publikacja miała na celu, poza pokazaniem, jakie pożytki płyną z realizacji projektów, również uświadomienie odbiorcy, że to, co w ramach przedsięwzięcia udało się zrobić, jest głęboko zakorzenione w naszej historii, kulturze, świadomości.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich z poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD – „Gniazdo” zgłosiło do udziału w konkursie projekt „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” to międzynarodowy projekt współpracy stworzony przez 2 lokalne grupy działania z Polski: LGD – „Gniazdo”  i LGD „Kraina Rawki” oraz z Litwy: LGD z regionu Moletai i LGD regionu Utena, a współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszym etapem była wizyta studyjna partnerów z LGD, przedsiębiorców polskich i liderów społeczności lokalnej na Litwie. Był to wyjazd promujący przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez budowę partnerstwa na rzecz rozwoju międzynarodowego, druga część projektu odbyła się w Polsce. W dniach 8-11 października przedstawiciele litewskich lokalnych grup działania z regionu Moletai i regionu Uteny przyjechali z wizytą studyjną do LGD – „Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”. Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami pozwoliły na zapoznanie się z zastosowanymi w nich rozwiązaniami. Wizyty w branży spożywczo-przetwórczej posłużyły promocji i nawiązaniu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji i dzieleniu się dobrymi praktykami. Podczas wizyt studyjnych pokazaliśmy różne rodzaje i zakresy przetwórstwa, a mianowicie produkcję soków, produktów owocowo-warzywnych oraz dużą firmę zaopatrującą w jabłka sklepy w Polsce i za granicą. Odbyła się konferencja podczas której partnerzy projektu, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz mieli możliwość nawiązania partnerstwa i współpracy biznesowej. Bezpośrednie kontakty stworzyły możliwość partnerstwa biznesowego, wymiany doświadczeń, kojarzeniu inwestorów. Podczas konferencji Wioska Różana Wilkowice (z LGD „Kraina Rawki”) wystąpiła z programem artystycznym „Na muzyce w Wilkowicach”. Celem była promocja kultury i tradycji ludowych oraz prezentacja dobrych praktyk z wykorzystaniem kultury ludowej do celów turystycznych. Podsumowanie projektu było stworzenie platformy dla przedsiębiorców i liderów społeczności lokalnych oraz filmu promocyjnego.

Razem_lepiej_ciekawiej_-_trzydziesci_dwie_opowiesci_o_wspolnocie_-_KSOW_2020

Zapraszamy również do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …