Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze już za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- „Gniazdo”. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze z prac Zarządu Stowarzyszenia. Podczas obrad jednogłośnie przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2020 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu za okres kadencji w latach 2018-2020.

Następnie Członkowie LGD-„Gniazdo” wybrali spośród przedstawionej podlisty wyborczej kandydatów na Członków Zarządu. Pod podjęciu uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia na okres 3-letniej kadencji oraz po ukonstytuowaniu się nowych władz, Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo” reprezentują:

Marek Skiba – Prezes

Jan Konopczyński – Wiceprezes

Agnieszka Burzyńska – Sekretarz

Zofia Paciepnik – Skarbnik

Justyna Józefecka – Członek

Agnieszka Pruszkowska – Członek

 

Serdecznie gratulujemy !

 

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …