Warsztat refleksyjny LGD – „Gniazdo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 11 lutego 2022 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w Sali konferencyjnej biura LGD – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice  w godzinach  1300  – 1700.

Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatu stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 09 lutego 2022 r. na adres lgd@lgdgniazdo.pl  lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180

formularz-zgłoszeniowy

W przypadku wyrażenie chęci uczestnictwa w warsztacie prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii covid-19 

Planowany program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD-„GNIAZDO”.

3) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z           obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  9. i) Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

4) Podsumowanie spotkania.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …