Photo on Foter.com

Wniosek publiczny o zmianę w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027

Obecny zapis Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 r.

W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:
– do 50% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące inwestycje produkcyjne,
– do 100% kosztów kwalifikowalnych inne operacje, w tym na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne (zgodnie z art. 73 ust. 4 lit. c (iv) rozporządzenia o Planach strategicznych WPR),
– do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów publicznych, z czego pomoc finansowana z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

Proponowana zmiana:

W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła:
– do 65% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące inwestycje produkcyjne,
– do 85% kosztów kwalifikowalnych na operacje dotyczące rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych,
– do 100% kosztów kwalifikowalnych inne operacje, w tym na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne (zgodnie z art. 73 ust. 4 lit. c (iv) rozporządzenia o Planach strategicznych WPR),
– do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów publicznych, z czego pomoc finansowana z EFRROW wynosi maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 20% kosztów kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c
Prosimy o głos poparcia!

 

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …