Warsztat Refleksyjny LGD – „Gniazdo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 24 lutego 2023 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice w godzinach  1300  – 1700.

Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 23 lutego 2023 r. na adres lgd@lgdgniazdo.pl  lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180

Planowany program warsztatu refleksyjnego:

 • Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
 • Przedstawienie raportu z badania LSR wykonanego na zlecenie przez niezależnego ewaluatora zewnętrznego w 2022 r.
 • Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD-„GNIAZDO”.
 • Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:
    1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
    2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
    3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
    4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
    5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
    6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
    7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
    8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
    9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
 • Podsumowanie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …