Serdecznie zapraszamy do konsultacji nowej lokalnej strategii rozwoju LGD – „Gniazdo”

W związku trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem swojego sołectwa/ gminy do składania propozycji pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłej strategii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”.
To właśnie Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia pozwolą lepiej zdiagnozować problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej rozwiązywać problematykę obszarów wiejskich. Konsultacje społeczne prowadzone są w biurze LGD – „Gniazdo” w godz 9°°- 14°° w dni robocze.
Dodatkowo zapraszamy do wypełnienia ankiet, które pozwolą nam lepiej zdiagnozować problemy naszego obszaru.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne