Photo on Foter.com

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

Zarząd Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” , które odbędzie się w dniu 30.08.2023 r. o godz.16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” w drugim terminie tj. 30.08.2023  r. o godz.16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zatwierdzonego uchwałą nr I/1/2018 r.  z dnia 14 czerwca 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia § 1 uchwały Nr I/1//2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia na okres 3-letniej kadencji
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zebrania.

Materiały dotyczące porządku obrad będą dostępne na stronie internetowej: www.lgdgniazdo.pl w zakładce Dokumenty-Dokumenty LGD  oraz w biurze LGD „Gniazdo” w Skierniewicach  Plac Św. Floriana 1. Przypominamy Członkom, że zgodnie z zapisami w Statucie LGD – „Gniazdo” członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz opłacać składki członkowskie. Propozycje zmian porządku obrad   prosimy o przesłanie na adres lgd@lgdgniazdo.pl lub dostarczyć do biura LGD do dnia 28.08.2023 r.

Prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku pytań podajemy kontakt telefoniczny do biura LGD 501 575 180 lub e-mail lgd@lgdgniazdo.pl

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …