Umowa ramowa na realizację LSR na lata 2023 – 2027 została podpisana !

W dniu dzisiejszym (7 marca 2024 r.) Prezes Stowarzyszenia Marek Skiba, Wiceprezes Jan Konopczyński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Duda podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

W ramach umowy ramowej LGD – „Gniazdo” otrzyma środki finansowe w wysokości 1 500 000 EURO na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W praktyce oznacza to, że w najbliższych latach będziemy mogli znów ogłosić nabory wniosków na nowe inicjatywy i pomysły naszych mieszkańców.

O wszystkim będziemy informować na bieżąco.

sprawdź również

21 marca 2024 r – spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania

21 marca 2024 r. w Kolumna Medica w  Łasku, odbyło się spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych …