Koncepcja Smart Village

11 czerwca mieszkańcy obszaru LGD – „Gniazdo” i osoby zaangażowane w jego rozwój, uczestniczyły w warsztacie poświęconym tworzeniu koncepcji inteligentnej wsi, który odbył się  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka w Godzianowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z procesem wdrażania innowacji społecznych, ich przykładami oraz wypracowaniem prototypów innowacji w odniesieniu do zdiagnozowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-„Gniazdo” problemów społecznych. Warsztat poprowadziły dr hab. Katarzyna Zajda i dr Agnieszka- Michalska- Żyła z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy wszystkim za wspólną pracę, a w szczególności  gospodarzom: wójtowi gminy Godzianów Panu Andrzejowi Mozdze i dyrektor GCKSiB w Godzianowie Pani Annie Mozdze.

sprawdź również

Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- …