Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- „Gniazdo”. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze z prac Zarządu Stowarzyszenia. Podczas obrad jednogłośnie przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2023 r.

Następnie Członkowie LGD-„Gniazdo” wybrali spośród przedstawionej podlisty wyborczej kandydatów na Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Pod podjęciu uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia na okres 3-letniej kadencji oraz po ukonstytuowaniu się nowych władz, Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo” reprezentują:

Zarząd:

Marek Skiba – Prezes

Jan Konopczyński – Wiceprezes

Agnieszka Burzyńska – Członek

Kacper Mozga – Członek

Justyna Józefecka – Członek

Agnieszka Pruszkowska – Członek

Komisja Rewizyjna:

Marek Duda – Przewodniczący

Anna Mozga – Wiceprzewodniczący

Julian Szulc- Członek

Stanisław Linart – Członek

sprawdź również

Koncepcja Smart Village

11 czerwca mieszkańcy obszaru LGD – „Gniazdo” i osoby zaangażowane w jego rozwój, uczestniczyły w …