Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+

Prezes Zarządu i pracownik biura uczestniczyli w dniach 18-20 czerwca w ogólnopolskiej konferencji LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości zorganizowanej przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+. Za nami 3 dni wytężonej pracy i wymiany doświadczeń podczas konferencji
Nasi przedstawiciele wzięli udział w warsztatach, które poruszały zagadnienia związane z ewaluacją LSR, realizacją projektów, animacją i wspieraniem aktywności lokalnych społeczności oraz angażowaniem młodzieży w działania LGD.
Zdobyliśmy wiedzę, która pomoże nam zrealizować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.

sprawdź również

Koncepcja Smart Village

11 czerwca mieszkańcy obszaru LGD – „Gniazdo” i osoby zaangażowane w jego rozwój, uczestniczyły w …