Z wizytą studyjną w świętokrzyskim

Za nami ciekawa wizyta studyjna w województwie świętkrzyskim , w której uczestniczyli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo”, a wśród nich reprezentanci lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz instytucji lokalnych zajmujących się promocją obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo-historycznego i walorów turystycznych. Wydarzenie miało miejsce w dniach 25 – 27 czerwca br. na obszarze działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk przy wykorzystaniu środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki na terenach wiejskich. Oto one:

Podziemia Opatowskie podziemną trasę turystyczną mierzącą około 500 metrów składającąsię z trzech poziomów, których najniższy sięga 14,5 metra pod powierzchnią rynku.Niezwykła wycieczka podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami trwa ok. 45 minut. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można poznać historię samych podziemi oraz Opatowa i jego zabytków, a także obejrzeć wystawy (głównie o tematyce regionalnej).

„Park Legend” w Nowej Słupi jako przykład nowoczesnego miejsca stworzonego dla turystów w oparciu o zasoby lokalne. „Park Legend” to miejsce pokazujące niezwykły świat magii, czarów i legend świętokrzyskich z wykorzystaniem technologii 3D oraz VR.Kompleks multimedialny powstał w ramach działalności „Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” zajmującego się popularyzacją dziedzictwa kulturowego Ziemi Świętokrzyskiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Wybudowano je na Łysej Górze, gdzie znajdują się pozostałości słowiańskiego wału kultowego. Z wieży rozpościera się jeden zciekawszych widoków na Świętokrzyski Park Narodowy. Ten najwyższy punkt obserwacyjnyw regionie. Klasztor pozyskał ze środków unijnych pieniądze na rewitalizację obiektu. Po drodze znajduje się punkt widokowy prowadzony przez Świętokrzyski Park Narodowy, z którego rozpościera się widok na gołoborza i panoramę Gór Świętokrzyskich.

W Świętokrzyskiej Zagrodzie Kultury „Harmonia” mieliśmy przyjemność poznać Prezes LGD „Wokół Łysej Góry” Annę Łubek, która opowiedziała o historii powstania Zagrody kultury, a także o finansach, w ramach, których został stworzony ośrodek składający się z „Harmonii”, „Średniowiecznej osady”, „Ogrodu sensorycznego” i „Izby dobrego smaku”. „Harmonia” to interaktywna i nowoczesna wystawa, która zaprasza na niezwykłą podróż przez życie w XIX-wiecznej wsi świętokrzyskiej. Cztery sale jak cztery pory roku zapraszają do odwiedzin.

Ruiny zamku Krzyżtopór stały się markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja w renowację, uatrakcyjnienie i promocję zamku Krzyżtopór w Ujeździe  wyniosła 12 milionów złotych i dofinansowano ją ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowanego w latach 2007 – 2013.

W winnicy „Nad Źródłem” w Szerzawach spotkaliśmy się z właścicielem, który przeprowadził wykład „Mały zakład produkcyjny a fundusze europejskie”. Opowiedział o procesie powstawaniu wina (produkcja, gatunki), zaprezentował swoje wyroby do degustacji. Winnica powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 SRWŚ otrzymała dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Była to operacja pn. „Budowa budynku noclegowo-turystycznego z podpiwniczeniem przystosowanym do produkcji win gronowych wraz z wyposażeniem” mająca na celu: Rozwój firmy poprzez stworzenie kompleksowej oferty enoturystycznej przy wykorzystaniu zbudowanego budynku rekreacyjnego z podpiwniczeniem do produkcji wina gronowego wraz z wyposażeniem i sprzętem.

W gospodarstwie rolnym „Świętokrzyska hodowla ślimaków Ka – Ro” w Chybicach przyjrzeliśmy się hodowli ślimaka. Gospodarstwo od 2015 roku zajmuje się towarową hodowlą ślimaków gatunku Helix Aspersa Muller i Helix Aspersa Maxima na łącznym obszarze 20 000 m2. Właściciel opowiedział historię założenia przedsiębiorstwa, hodowli i rynku zbytu. Oprowadził nas po obiekcie i terenach na których żerują ślimaki.

Niektóre pomysły z województwa świętokrzyskiego być może uda się przenieść i stworzyć na obszarze działania LGD-„Gniazdo”.  Okazją do rozmów o przyszłości lokalnych grup działania, wykorzystaniu środków unijnych na tereny wiejskie oraz tzw. dobrych przykładów było spotkanie z dyrektorem biura LGD Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  i Prezesem Polskiej Sieci LGD Piotrem Sadłochą. Był to czas spędzony niezwykle wizjonersko i twórczo.

sprawdź również

Koncepcja Smart Village

11 czerwca mieszkańcy obszaru LGD – „Gniazdo” i osoby zaangażowane w jego rozwój, uczestniczyły w …