Wsparcie Przygotowawcze

Serdecznie zapraszamy do konsultacji nowej lokalnej strategii rozwoju LGD – „Gniazdo”

W związku trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem swojego sołectwa/ gminy do składania propozycji pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłej strategii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”. To właśnie Państwa propozycje, uwagi i spostrzeżenia pozwolą lepiej …

Więcej

Konsultacje społeczne za nami!

Za nami spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – „Gniazdo”. Spotkania poprowadził Marek Głuszek kierownik biura LGD i Marek Skiba prezes zarządu LGD. Konsultacje odbyły się w dniach 23.08.22r.- 29.09.22r. w 9 gminach członkowskich: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia. Spotkania poświęcone …

Więcej

Badanie satysfakcji mieszkańców z poziomu życia na obszarze LGD – ankieta anonimowa

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniony. Państwa …

Więcej

Wsparcie przygotowawcze – mamy to!!

Miło nam poinformować, że 8 lipca LGD- Gniazdo podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznaniu pomocy nr 00022-6934-UM0500024/22 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców LGD – „Gniazdo” do konsultacji w sprawie …

Więcej