Gmina Słupia

gmina_Słupia_(powiat_skierniewicki)Gmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą a Łodzią. Zajmuje obszar 4.116 ha i jest gminą typowo rolniczą, w której funkcjonuje 773 gospodarstw o średniej wielkości 6,22 ha. Gminę zamieszkuje 2.780 osób i prawie połowa mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie.

W strukturze zasiewów i upraw dominują zboża i ziemniaki. Struktura agrarna stwarza warunki do rozwoju produkcji pasz, a co za tym idzie hodowli bydła i trzody chlewnej. Gmina o dobrej infrastrukturze technicznej. Utwardzone drogi. 100% gospodarstw ma doprowadzoną wodę.

Idealne warunki ekologiczne sprzyjające rozwojowi agroturystyki i wypoczynku. Zielone zaplecze Łodzi i okolicznych miast. Planowana jest budowa zbiorników wodnych z terenami pod działki rekreacyjne.

Zapewniono możliwość rozwoju oświaty, kultury, sportu oraz działalności społecznej w tym Kół Gospodyń Wiejskich i straży pożarnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje inwestorów szczególnie w branży przetwórstwa rolnego. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Nr 705 oraz kilka dróg powiatowych. Dobre połączenie kolejowe, samochodowe.

Zgodnie ze statutowymi zadaniami, działalnością kulturalną oraz promocją sportu na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Oświaty Kultury i Sportu. GOOKiS jest jednostkę budżetową gminy, a więc działalność kulturalna i sportowa finansowana jest przez samorząd gminny.

Do najciekawszych imprez o charakterze kulturalnym należy wymienić:
• Gminny Dzień Kobiet organizowany przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich (w gminie prężnie działa 13 Kół),
• Turniej ortograficzny pod hasłem „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”- turniej swym zasięgiem obejmuje powiat skierniewicki,
• Finał gminny „Małego konkursu Recytatorskiego” – zasięgiem swym obejmuje gminę Słupia,
• „Słupieckie Kolędowanie” wpisany do kalendarza imprez wojewódzkich.

Główne kierunki działalności kulturalnej:
• Utworzenie młodzieżowej grupy teatralnej,
• Wspieranie inicjatyw kulturalnych szkół oraz mieszkańców gminy,
• Organizowanie imprez kulturalnych.

Działalność sportowa prowadzona przez GOOKiS obejmuje nie tylko młodzież szkolną ale również dorosłych.

Imprezy sportowe:
• Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
• Konkurs Kibica Sportowego połączony ze znanymi sportowcami (koszykarze Ósemki Skierniewice)
• Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta
• Finał Gminny Turnieju „ Piłkarskie piątki”
• Mistrzostwa Polski w Korfbalu (współorganizator).

www.slupia.com.pl

sprawdź również

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie …

Dodaj komentarz