Atrakcje turystyczne LIPCE REYMONTOWSKIE

Historia Lipiec sięga pierwszej połowy XIV wieku. Gmina kultywuje tradycje ludowe umiejętnie łącząc ze współczesnością i nowoczesnością. Lipce Reymontowskie słynne są za sprawą Władysława Stanisława Reymonta i jego powieścią „Chłopi”. Epopeja, za którą pisarz w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla, nadała Lipcom największego rozgłosu, zarówno w kraju jak i zagranicą. W celu popularyzacji twórczości pisarza i rozwijania zapisanych w historii Lipiec Reymontowskich tradycji, utworzono Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta.

Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

ul. Wiatraczna 10 tel.46 831 61 12 Początki muzeum sięgają 1982 r., kiedy to w Lipcach otwarto Izbę Regionalną. W 1983 r. przekształcono ją w Muzeum im. Wł. St. Reymonta stanowiące oddział Muzeum w Żyrardowie. Od 2003 roku lipieckie muzeum jest instytucją kultury powiatu skierniewickiego. Jego siedziba mieści się na terenie dawnej manufaktury włókienniczej założonej pod koniec XIX w. przez przybyłą do Lipiec rodzinę Winklów. Manufaktura zajmowała się zgrzebleniem, przędzeniem i farbowaniem wełny, tkaniem materiałów na słynne łowickie pasiaki oraz wyrobem wełnianych swetrów, skarpet i rękawic. Manufaktura jest unikatowym w skali kraju dawnym obiektem produkcyjnym wsi polskiej z zachowanymi w całości budynkami oraz kompletem maszyn i urządzeń. Muzeum udostępnia zwiedzającym eksponaty z dziedziny kultury materialnej (stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrza chałupy lipieckiej, narzędzia rolnicze), a także pamiątki związane z postacią Władysława St. Reymonta. Obejrzeć można tutaj również stałe ekspozycje. Pierwsza z nich nosi tytuł „Tradycje lipieckie” i składa się z części historycznej i etnograficznej. Część historyczna obrazuje dzieje Lipiec w postaci materiału informacyjnego, fotografii i dokumentów. W części historycznej zgromadzono pamiątki związane z Wł. St. Reymontem. Na szczególna uwagę zasługuje bryła soli z solnymi kryształami, którą pisarz otrzymał od mieszkańców Ziemi Wielickiej na ogólnopolskim święcie ludowym w Wierzchosławicach w 1925 r. Kolejne stałe ekspozycje to planszowa wystawa „Władysław Stanisław Reymont. Listy z podróży”. Towarzyszy jej kolekcja glinianych figurek Ewy Soski wyobrażających bohaterów powieści „Chłopi”, „galeria współczesnej sztuki ludowej” (rzeźba malarstwo, garncarstwo, bibułkarstwo) oraz ekspozycja prezentująca dawne narzędzia rolnicze i sprzęty używane w gospodarstwie. Na terenie przyległym do Muzeum w latach 2000-2003 powstała Zagroda Ludowa. Inicjatywa jej budowy wypracowana została podczas obchodów Roku Reymontowskiego 2000. Na teren Zagrody zostały przeniesione liczące ponad 100 lat budynki dawnego budownictwa zagrodowego. Odtworzono dwie chałupy, oborę, stodołę oraz spichlerz. Dzięki zaangażowaniu członkiń kół gospodyń wiejskich udało się zebrać od mieszkańców gminy meble i sprzęt używane przez naszych pradziadów, który to stanowi wyposażenie jednej z chałup. Od 2001 roku „nowymi mieszkańcami” Zagrody zostali: Boryna, Jagna, Dominikowa, Ksiądz, Antek, Kuba, Jagustynka, Wójt, Roch oraz sam autor powieści Wł. Reymont. Rzeźby tych postaci powstały podczas Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego, w którym uczestniczyło 10 rzeźbiarzy z terenu kraju.

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych
Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych

ul. Lipowa 12, tel. 501 093 349 Placówka została oficjalnie otwarta w maju 2010 r. W Galerii obejrzeć można dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałupy, przedmioty obrzędu religijnego oraz te związane z folklorem Księstwa Łowickiego. Zbiory pogrupowane tematycznie, wyeksponowane zostały w 9 izbach, spichrzu z XIX w. oraz w plenerze. Bardzo ciekawymi pozycjami w kolekcji są zbiory filatelistyczne dotyczące obszarów dawnego województwa skierniewickiego, stare dokumenty i fotografie pochodzące z południowej części dawnego Księstwa Łowickiego, wycinanki pochodzące od twórczyń ludowych z całego regionu łowickiego, pocztówki z widokami okolicznych miejscowości oraz związane z osobą Władysława Reymonta i jego twórczością. W Galerii oprócz wystaw stałych prezentowane są również ciekawe wystawy czasowe dotyczące regionu i nie tylko.

Muzeum Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Oddział Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Domek Reymonta
Domek Reymonta

ul. Reymonta , tel. 46 831 61 12 To najmłodsza placówka muzealna w Lipcach Reymontowskich. Funkcjonuje od maja 2014 roku. W pomieszczeniach domku dróżnika z II połowy XIX wieku, który służył jako kasa biletowa i poczekalnia PKP umieszczono wystawę poświęconą historii budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Skierniewice-Rogów. W pierwszej sali znajdują się plany projektowanego przebiegu trasy linii kolejowej, domków dróżnika, wykupu ziemi pod budowę obiektu, w którym znajduje się muzeum, fotografie pierwszych parowozów stosowanych na kolei, dworca w Skierniewicach, „Domku Reymonta” oraz fotografie przedstawiające uroczyste otwarcie w październiku 1945 r. przystanku kolejowego zbudowanego przez „Społeczny Komitet Budowy Przystanku Kolejowego w Lipcach”. Zbiory uzupełniają mundury kolejowe, zegary, lampy, orły z parowozów, dyplomy, czapki kolejowe, wyposażenie kierowników pociągów i konduktorów, bilety, medale pamiątkowe, odznaczenia i odznaki. W drugim z pomieszczeń pokazano wyposażenie kasy. Znajdują się tu m.in. specjalna szafa na bilety kartonikowe, stemple kolejowe, kasowniki z dzienną datą oraz różne bilety sprzedawane w kasie. W drugiej części pomieszczenia można obejrzeć fotografie i kopie dokumentów związane z Wł. St. Reymontem – pracownikiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Muzeum Czynu Zbrojnego

Muzeum Czynu Zbrojnego
Muzeum Czynu Zbrojnego

ul. Reymonta 22, tel. 604 623 891 Muzeum powstało w 1988 r. w oparciu o prywatne zbiory militariów ppłk. Jerzego Murgrabiego oraz o ofiarowane przez mieszkańców gminy pamiątki związane z walką o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich, okolic i nie tylko. Muzeum dokumentuje dzieje wojskowe powiatu skierniewickiego i okolicy od XV w. do czasów współczesnych. W swoich ekspozycjach prezentuje walkę o niepodległość w okresie II wojny światowej oraz powojenną historię garnizonu skierniewickiego. Wystawa stała rozmieszczona jest w trzech salach, jest także sala wystaw czasowych, dwie ekspozycje plenerowe sprzętu ciężkiego, biblioteka i archiwum. Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu wszelkich pamiątek związanych z historią oraz działaniami bojowymi 26 Skierniewickiej Dywizji piechoty, w której odbywali służbę i walczyli w jej szeregach mieszkańcy z Lipiec.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego

Obecny, murowany z cegły i kamienia polnego, jednonawowy kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w stylu gotyckim pobudowany został w latach 1866 – 1867. W 1930 r. został rozbudowany. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w bocznym obraz Matki Bożej Szakaplerznej z 1794 roku i dwie rokokowe rzeźby Św. Wojciecha i Stanisława. W ołtarzu bocznym po prawej stronie wizerunek Serca Pana Jezusa, a naprzeciwko Św. Rocha. Drewniana zabytkowa kaplica cmentarna została wybudowana w XIX wieku. Budowlę konstrukcji zrębowej wzniesiono z drewna modrzewiowego, na rzucie prostokąta. Jest to świątynia bez wyodrębnionego prezbiterium. We wnętrzu warto zobaczyć ołtarz z obrazem św. Józefa, z dekoracją w stylu regencji i rokoko.

Na nowym cmentarzu parafialnym znajduje się symboliczny grób Macieja Boryny, bohatera powieści „Chłopi”.

symboliczny grób Macieja Boryny, bohatera powieści „Chłopi”
symboliczny grób Macieja Boryny, bohatera powieści „Chłopi”

sprawdź również

Atrakcje turystyczne MAKÓW

MAKÓW otoczony jest ze wszystkich stron pięknymi lasami obfitującymi w grzyby i zwierzynę. Występują tu …

Dodaj komentarz