Gmina Bolimów

Gmina Bolimów położona jest w północnej części powiatu skierniewickiego, w miejscu gdzie graniczy on z powiatami: łowickim, sochaczewskim i żyrardowskim. Posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną: autostradę A2 (zjazd w Nieborowie), drogę wojewódzką nr 705, sieć dróg powiatowych, trasę kolejową E 20. Gmina Bolimów zajmuje powierzchnię 11171 ha, z czego 3800,44 ha to tereny utworzonego w 1986 roku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

BolimówGmina liczy 3.974 mieszkańców (dane na dzień 30.06.2014r). Centrum administracyjnym jest Bolimów – dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy, malowniczo położona na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Rawką. W skład gminy wchodzą wsie: Bolimów, Bolimowska Wieś, Kolonia Bolimowska-Wieś, Humin-Dobra Ziemskie, Humin, Joachimów-Mogiły, Nowe Kęszyce, Kęszyce-Wieś, Ziąbki, Kurabka, Łasieczniki, Sokołów, Podsokołów, Jasionna, Sierzchów, Ziemiary, Wólka Łasiecka, Józefów, Wola Szydłowiecka i Kolonia Wola Szydłowiecka. Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Bolimowa pochodzą z epoki brązu. Prawa miejskie Bolimów otrzymał około 1370 r. od władcy Siemowita III i zachował je do czasu Powstania Styczniowego, za udział w którym został ukarany kontrybucją i utratą praw miejskich. Podczas I wojny światowej w latach 1914-1915 na linii Rawki i Bzury ustaliła się linia frontu. Niemcy w działaniach wojennych w styczniu 1915r. użyli pocisków artyleryjskich wypełnionych, wywołującym łzawienie bromkiem ksylitu, niezbyt jednak skutecznie. W maju 1915r. w okolicach Bolimowa po raz pierwszy użyto chloru do celów bojowych. W okopach umieszczono 12 tys. butli sprężonych chlorem. Według rosyjskich danych zagazowanych zostało od 1500 do 21000 żołnierzy. Ofiarami chloru byli także sami Niemcy; podczas 3-go ataku 7 lipca wiatr zmienił kierunek powodując śmierć 12 000 żołnierzy niemieckich. Według niektórych źródeł w wyniku starć nad Rawką podczas I wojny światowej zginąć miało łącznie aż 70 000 żołnierzy. Świadectwem tamtych wydarzeń są liczne ślady po okopach, ziemiankach i działobitniach, a także cmentarze w Joachimowie-Mogiłach, Kolonii Bolimowskiej i Huminie. Prawie połowa powierzchni gminy charakteryzuje się najwyższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi w skali regionalnej, występowaniem cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wysoką bioróżnorodnością. Do najważniejszych walorów przyrodniczych należą bez wątpienia lasy Puszczy Bolimowskiej, objęte ochroną prawną w postaci Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary, który znajduje się w odległości ok. 3 km od Bolimowa. Zalew o powierzchni 33,2 ha i pojemności całkowitej 0,66 mln m pozwala na aktywne spędzania czasu wolnego min. na spacerach, plażowaniu, wędkowaniu a korzystanie z jego wód może obejmować kajakowanie czy korzystanie z łodzi wiosłowych.

www.bolimow.pl

sprawdź również

Gmina Łyszkowice

Gmina Łyszkowice położona jest w południowej części powiatu łowickiego, z węzłem komunikacyjnym autostrady A2. Gmina …

Dodaj komentarz