fot. Archiwum Gminy

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie kolei Warszawa – Łódź, dawnym szlaku Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Zajmuje obszar 42,7 km2 i liczy około 3,4 tys. mieszkańców. Podzielona jest na 9 sołectw. W powiecie skierniewickim jest gminą o największym zaludnieniu – 80 mieszkańców na km2. Gmina ma charakter rolniczy.

gmina_Lipce_ReymontowskieHistoria

Historia Lipiec sięga pierwszej połowy XIV wieku. W 1338 roku arcybiskup Janisław założył wieś Lipce (najstarsza pisownia: Lipicze – Lypcze – Lipicie). Obecnie obowiązująca nazwa miejscowości i gminy Lipce Reymontowskie wprowadzona została staraniem władz gminy przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dniem 17 grudnia 1983 roku.

Infrastruktura

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat na terenie gminy Lipce Reymontowskie obserwowany jest dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej. Zwodociągowane zostały wszystkie sołectwa (100% gospodarstw), przeprowadzona powszechna telefonizacja (na 100 mieszkańców przypada 20 telefonów), zmodernizowano drogi. Ponadto wybudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną o łącznej długości 7,4 km, która obecnie odprowadza ścieki z 142 gospodarstw. Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana była w ramach programu SAPARD.
Zmodernizowano również wszystkie znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej kotłownie węglowe na olejowe i rozbudowano Szkołę Podstawową w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb Publicznego Gimnazjum.
W roku 2001 na terenie gminy wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów, którym objęto 63% gospodarstw domowych. Działania te przyczyniły się do otrzymania przez gminę nagrody pieniężnej w wysokości 250.000 zł w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. System zbiórki i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddane zostały także do użytku nowo wybudowane obiekty sportowo-rekreacyjne: sala gimnastyczna w Drzewcach, wielofunkcyjne boisko do gier małych wraz z kortem tenisowym w Lipcach Reymontowskich oraz boisko do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią – przy Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.
W 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeprowadzono termoizolację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Średnio rocznie na wydatki inwestycyjne gmina przeznacza około 1 mln zł, co stanowi 20% ogólnego budżetu gminy. Wszystkie te działania gospodarcze mają na celu zdynamizowanie rozwoju naszej gminy i wykorzystanie szans, które mogą temu służyć, a tym samym wyznaczą nam miejsce pośród pozostałych gmin na mapie województwa i kraju.

Oświata

Na terenie gminy funkcjonują: Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich, dwa zespoły szkolno-przedszkolne w Drzewcach i w Mszadli, szkoła podstawowa i przedszkole w Lipcach Reymontowskich. W szkołach pracuje doświadczona kadra pedagogiczna –wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie.
Uczniowie naszych szkół odnoszą duże sukcesy w zawodach sportowych i licznych konkursach na różnych szczeblach. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i licznych kółkach zainteresowań. Ponadto uczniowie gimnazjum redagują szkolną gazetkę oraz prowadzą szkolny radiowęzeł.
Gmina zapewniła placówkom oświatowym bardzo dobrą bazę dydaktyczną i sportową.

Kultura i Tradycja

Atutem gminy jest kultywowanie tradycji ludowych oraz umiejętności łączenia jej ze współczesnością i nowoczesnością. Lipce Reymontowskie znane są przede wszystkim z tradycji związanych z postacią Władysława Stanisława Reymonta i jego powieścią Chłopi. Epopeja, za którą pisarz w 1924 roku otrzymał nagrodę Nobla, nadała Lipcom największego rozgłosu, zarówno w kraju jak i zagranicą. Perełką tradycji jest również jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych w kraju – Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, który funkcjonuje od 1932 roku.
Lipce znane są również z organizacji wielu imprez kulturalnych o zasięgu krajowym – do tradycji przeszły już Spotkania Weselne, Dzień Reymonta i Turniej Gmin Reymontowskich.
W celu popularyzacji twórczości Wł. St. Reymonta i rozwijania zapisanych w historii Lipiec Reymontowskich tradycji, w 1998 roku ustanowiono Fundację im. Władysława Stanisława Reymonta.

Muzea i Zabytki

Na terenie gminy istnieją dwa muzea – Muzeum Mazowsza Zachodniego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich i Muzeum Czynu Zbrojnego.
W 2003 roku przy udziale środków kontraktowych zakończono budowę Centrum Reymontowskiego – swoistego skansenu, do którego przeniesiono elementy dawnego budownictwa zagrodowego, tj. dwa budynki mieszkalne (chałupy), budynek gospodarczy (oborę), stodołę oraz spichrz.
Ponadto w Lipcach warto zobaczyć kościół z XIX w, kaplicę cmentarną i domek dróżnika kolejowego, w którym mieszkał i pracował Władysław Reymont.

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych

Galeria mieści się przy ul. Lipowej 12. Prezentowane są tutaj prywatne zbiory właściciela galerii – Zbigniewa Stania, przedstawiające historię i folklor regionu. Można tutaj obejrzeć sprzęty gospodarcze, wyposażenie wnętrz dawnych chałup, przedmioty obrzędów religijnych związane z Księstwem Łowickim, stare dokumenty , fotografie oraz pocztówki okolicznościowe. Uzupełnieniem tych eksponatów jest bogata biblioteka dotycząca regionu oraz zbiór filatelistyczny dotyczący dawnego województwa skierniewickiego. Prezentuje on upamiętnione w filatelistyce wydarzenia, historię regionu, ludzi tu urodzonych, a także rodzimy folklor. Interesującą pozycję w zbiorach stanowią pocztówki i znaczki ukazujące historię malarstwa polskiego i europejskiego. Do niezwykle ciekawych pamiątek należą tzw. „Reymontiany” , czyli medale, stare pocztówki , druki okolicznościowe, wydania powieści Wł. St. Reymonta „Chłopi” , autografy aktorów odtwarzających role w filmie zrealizowanym na podstawie tej powieści.

www.lipcereymontowskie.pl

sprawdź również

Gmina Łyszkowice

Gmina Łyszkowice położona jest w południowej części powiatu łowickiego, z węzłem komunikacyjnym autostrady A2. Gmina …

Dodaj komentarz