Gmina Skierniewice

Gmina wiejska Skierniewice leży w centralnej części powiatu skierniewickiego. Zajmuje powierzchnię 132 km2 i liczy 6.8 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 31 miejscowości skupionych w 29 sołectwach.

Stolicą gminy są Skierniewice – miasto na prawach powiatu i siedziba odrębnej gminy miejskiej. Gmina Skierniewice ma głównie charakter rolniczy. Na jej terenie działa Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie, z siedzibą w Żelaznej.
Znajduje się tu ośrodek badań genetycznych Polskiej Akademii Nauk oraz pracownia prowadząca badania nad odpornością roślin na choroby wirusowe.

Walory turystyczne gminy Skierniewice

Obszar gminy leży w obrębie malowniczej Wysoczyzny Rawskiej i reprezentuje typowy krajobraz charakterystyczny dla terenów Polski Środkowej. Pod względem hydrograficznym gmina Skierniewice należy do zlewni rzeki Bzury, Główną rzeką na terenie gminy jest Rawka – jedna z najpiękniejszych rzek województwa łódzkiego – na całej długości objęta ochroną jako rezerwat przyrody.
Wyjątkowo pięknymi krajobrazami charakteryzuje się teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, którego niewielka część leży również w obrębie gminy wiejskiej Skierniewice. Amatorzy jazdy konnej mogą doskonalić swoje umiejętności jeździecki w dwóch ośrodkach jeździeckich, tj. „Tarant” w Budach Grabskich oraz „Cwał” we wsi Ruda.

Na terenie Gminy Skierniewice znajduje się Bolimowski Parku Krajobrazowy. Położony na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego Bolimowski Park Krajobrazowy, liczący ponad 23 tysiące hektarów, jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Zachodniego Mazowsza i obszarem węzłowym o charakterze krajowym. Tworzą go: Puszcza Bolimowska – pozostałość dawnych puszcz: Wiskickiej, Korabiowskiej, Bolemowskiej i Jaktorowskiej, stanowiąca dziś jedyny duży i zwarty kompleks leśny pomiędzy Warszawą a Łodzią, dolina Rawki, fantastycznie meandrującej, dzikiej rzeki, bujne łąki i pastwiska , nadrzeczne zarośla, zapusty oraz rozległe pola poprzecinane licznymi miedzami i pojedynczymi zagajnikami. O przyrodniczej i turystycznej wartości Parku stanowi m. in.: 5 rezerwatów (Ruda-Chlebacz, Kopanicha, Puszcza Mariańska, Siwica i Rawka), zespół przyrodniczo – krajobrazowy Nieborów (teren przyszłego Parku Ekologicznego), „świetliste” śródleśne polany – pozostałość po budnikach – dawnych mieszkańcach puszczy, ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, ponad 140 gatunków roślin chronionych i ginących, liczna avi- i entomofauna, obfita zwierzyna łowna (dziki, sarny, daniele), „świetliste” śródleśne polany – pozostałość po budnikach- dawnych mieszkańcach puszczy, aleje zabytkowe, liczne drzewa – pomniki przyrody, 15 ścieżek dydaktycznych, 5 szlaków turystycznych, liczne zabytki kultury materialnej – pałace, dworki, kościoły, stare chałupy, kapliczki, przydrożne krzyże.

Część Parku, położona w Gminie Skierniewice liczy ponad 4 tys. ha. Składają się nań obszary leśne (prawie 3 tys. ha) będące w gestii Nadleśnictwa Skierniewice i wsie o charakterze letniskowym: Borowiny, Ruda oraz Budy Grabskie, w której znajdują się Pracownie Terenowe Dyrekcji Parku. Realizowane są tam m.in. zadania z edukacji ekologicznej. Zainaugurowana w 1994 r. przez Dyrekcję, ciesząca się ogromną popularnością, „Zielona Szkoła” realizuje na bazie Parku autorski program edukacyjny, obejmujący biologię, ekologię, historię, geografię i rzemiosło artystyczne. Działania te rozszerzy uruchomiony w 2000 r. nowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Piękne dzieciństwo ma się tylko raz”.

www.gminaskierniewice.pl

sprawdź również

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie …

Dodaj komentarz