Gmina Maków

Gmina Maków położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Skierniewic, przy trasie kolejowej Warszawa-Łódź. Przez jej teren przebiega droga powiatowa ze Skierniewic do Łyszkowic i dalej do Łodzi. Gmina liczy ok. 6200 mieszkańców i zajmuje obszar 83 km2. W jej skład wchodzi dziesięć sołectw: Dąbrowice, Jacochów, Kreżce, Maków, Maków Kolonia, Pszczonów, Sielce, Święte, Słomków i Wola Makowska.

Atrakcje turystyczne

gmina_MakówNa terenie Gminy Maków znajdują się dwa zabytkowe kościoły. Późnobarokowy murowany kościół z XVIIIw. pw. Świętego Wojciecha oraz kościół pw. św. Doroty w Pszczonowie wybudowany w II połowie XV wieku wpisany do rejestru zabytków. Kolejnym zabytkiem ujętym w ewidencji zabytków jest Pałacyk Łowczego obecnie w rękach prywatnych. Odnowiony służy do celów szkoleniowo-agroturystycznych. W lasach Gminy Maków, we wsi Jacochów oraz na cmentarzu parafialnym w Makowie znajdują się miejsca pamięci poświęcone żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny. Gminę zdobi również szereg przydrożnych kapliczek usytuowanych niemalże w każdej wsi.
Maków otoczona jest ze wszystkich stron pięknymi lasami obfitującymi w grzyby i zwierzynę. Występuj ą tu tereny leśne chronione ze względu na ogromne walory przyrodnicze. Należą do nich: liczący 486 ha „Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zwierzyniec”- graniczący z miastem Skierniewice, sąsiadujące z wsiami Słomków i Święte „Uroczysko Bażantarnia”- piękny, liczący 45 ha las z unikatową roślinnością, oraz „Źródła Rzeki Borówki”- teren o powierzchni 21,99 ha, znajdujący się w lesie sąsiadującym z Pszczonowem. Przez gminę przepływają dwie niewielkie rzeki Pisia i Uchanka. Retencyjne zbiorniki wodne w Pszczonowie i Woli Makowskiej, systematycznie zarybiane, stanowią atrakcje dla wędkarzy.
Od Słomkowa do granic gminy, w kierunku wsi Płyćwia, biegnie wał żwirowy pochodzenia morenowego, tworzący wzniesienia do 160 m. Wał ten został całkowicie wyeksploatowany przez Rosjan w XIX w. oraz Prusaków w 1914 r.
W ciągnących się kilometrami wyrobiskach przyroda stworzyła wiele urokliwych zakątków z ciekawą roślinnością i oczkami wodnymi. Brak wielkiego przemysłu oraz stosunkowo duża powierzchnia zalesień, powodują że środowisko jest tu nieskażone. Wszystko to, jak też bliskość dużych aglomeracji miejskich, przyczynia się do atrakcyjności terenów nadających się do celów rekreacyjnych. W ostatnim okresie wzrosło zainteresowanie zakupem działek na te cele.

Szkolnistwo, działalność kulturalna

Na terenie gminy znajduje się sześć szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Wszystkie szkoły mają pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Funkcjonuje tu osiem jednostek Ochotniczej Straży. Wszystkie posiadają zaplecze techniczno-socjalne przystosowane do organizacji imprez okolicznościowych. W latach 2005 – 2006 zmodernizowano budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Maków, Święte i Krężce. W wyniku czego utworzono bazę noclegową w budynkach OSP Maków i Święte.
Każdego roku naszą gminę odwiedza delegacja strażaków z zaprzyjaźnionego Purgstall – Austria, uczestnicząc w licznych imprezach gminnych, odpoczywając i zwiedzając gminę. Makowscy strażacy również korzystają z uroków przepięknej miejscowości jaką jest Purgstall. Wymiana miedzynarodowa to nie jedyny atut gminy Maków.
Przy OSP Maków działa orkiestra dęta utworzona w 1947 r. W celu uatrakcyjnienia występów utworzono grupę paradną, w której występuje obecnie 20 dziewcząt.
W gminie tworzy wielu artystów ludowych: rzeźbiarzy – min. p. Adam Głuszek – Dąbrowice, malarzy – Anna Pokora – Maków oraz hafciarki.
Ponad 50 lat istnieje na naszym terenie Ludowy Zespól Sportowy „Macovia”. Wiodące sekcje to: tenis stołowy, judo i piłka nożna. LZS, a także młodzież szkolna, mogą poszczycić się znacznymi osiągnięciami.

Imprezy

Co roku odbywają się w gminie imprezy dające możliwość prezentacji osiągnięć kulturalnych i sportowych. Najważniejsze z nich to Makowski Karnawał na zakończenie karnawału (ostatnia niedziela karnawału) oraz organizowana w maju plenerowa Makowska Majówka (ostatnia niedziela maja).
Rokrocznie przez teren Gminy Maków przechodzi Łowicka Metropolitarna Pielgrzymka z noclegiem we wsi Maków. W dzień wizyty pielgrzymów można posłuchać koncertu muzyki katolickiej (początek sierpnia).

Rozwój terenów przemysłowych

W gminie Maków jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Gęsta sieć dróg – ogółem 66 km., w tym 61 km o nawierzchni twardej, umożliwia dobre połączenie ze wszystkimi miejscowościami. Gmina jest w 100% zwodociągowana i stelefonizowana. To wszystko, oraz niewielka i prawie jednakowa odległość do Warszawy i Łodzi, dobre połączenie drogowe i kolejowe z tymi miastami, łatwość pozyskania stosunkowo tanich gruntów i duże rezerwy wykwalifikowanej siły roboczej, stwarzają dobre warunki do lokalizowania tu i rozwijania działalności gospodarczej. Obecnie na terenie gminy działalność prowadzą 182 podmioty gospodarcze. Największe to: Zakład Produkcji Grzybni Grzybów Jadalnych FUNGIS Sp.z o.o. w Woli Makowskiej, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Makowie, Przedsiębiorstwo Metalowe KONS-MET Wiesław Gałązka w Słomkowie i Zakład Stolarsko-Metalowo-Budowlany STOL-MET Stanisław Kwiatkowski w Makowie.

www.gminamakow.info

sprawdź również

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie …

Dodaj komentarz