Dokumenty Archiwum

Oś Leader – Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1. Załącznik 1

2. Załącznik 2

3. Załącznik 3

4. Załącznik 4

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji na 2010 rok

 Wnioski z kontroli działalności LGD-Gniazdo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Sprawozdania OPP

Sprawozdanie OPP za 2008 rok

Sprawozdanie OPP za 2009 rok

Sprawozdanie OPP za 2010 rok

Schemat II Leader

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L-02-160-2006

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu – październik 2007

Informacja o postępach w realizacji projektu – październik 2007

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu – styczen 2008

Informacja o postępach w realizacji projektu – styczeń 2008

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu – maj 2008

Informacja o postępach w realizacji projektu – maj 2008

Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach SPO

Różne

kryteria

Osoby i instytucje współpracujące z LGD

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Gniazdo

PROW 2007-2013

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020

Charakterystyka LGD w nowym okresie programowania 2007-2013

Podrecznik budowania LSR

Zakres Lokalnej Strategi Rozwoju

LSR -2013

Cele LSR

Harmonogram

Limity srodkow na dzialania Osi 4

Link do starej strony internetowej

http://lgdgniazdo.nazwa.pl/news.php