Gmina Głuchów

Gmina Głuchów położona jest na terenie dawnego Księstwa Łowickiego na Nizinie Mazowieckiej, przy trasie Łódź-Warszawa.

Silnie zakorzenione tradycje patriotyczne i ludowe księstwa łowickiego są kultywowane przez mieszkańców gminy do dnia dzisiejszego. Wśród malowniczych krajobrazów, w święta, drogami do kościoła podążają mieszkańcy w pięknych ludowych „pasiakach” łowickich, z dumą nazywając je „głuchowskimi”. Strój ludowy w Głuchowie to tradycja, świętość i szacunek dla historii. Noszenie strojów ludowych nie jest sztucznym hołdowaniem folklorowi, tak jak dzieje się w innych miejscach regionu łowickiego, ale przejawem naturalnego szacunku dla ludowych tradycji dziadów i pradziadów. Rozpoznawalną wizytówką naszej gminy są kościelne procesje, zwłaszcza te organizowane w Wielkanoc i Boże Ciało, w których biorą udział zarówno małe dziewczynki jak i starsze kobiety ubrane w ludowe, barwne jak tęcza „wełniaki”. Kolorowe procesje przykuwają uwagę nie tylko mieszkańców gminy ale również przyjeżdżających na tę okazję turystów.

Na terenie gminy Głuchów znajduje się wiele cennych obiektów kultury materialnej związanych z pochodzeniem i historią tego regionu. Pomimo wielu zniszczeń, jakie dotknęły obszar Głuchowa na przestrzeni dziejów (wojny, zabory), wiele z tych obiektów przetrwało do dnia dzisiejszego. Są one wpisane do rejestru zabytków lub ewidencji obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską. Ochrona ta dotyczy zarówno obiektów budowlanych, założeń dworsko – parkowych, parków zabytkowych, obiektów kościelnych, cmentarzy, zabytkowych alei, pomników przyrody oraz stanowisk archeologicznych.

O atrakcyjności gminy Głuchów stanowią również jej walory przyrodnicze. Południowa części gminy znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki, stanowiącego otulinę dla rezerwatu rzecznego Rawki i Lasów Doświadczalnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dolina rzeki Rawki, przepływającej przez gminę Głuchów, włączona jest do sieci ekologicznej Econet – Polska i stanowi element korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym /42km/, łącząc obszary węzłowe o randze międzynarodowej (Puszcza Bolimowska).

www.gluchow.pl

sprawdź również

Gmina Łyszkowice

Gmina Łyszkowice położona jest w południowej części powiatu łowickiego, z węzłem komunikacyjnym autostrady A2. Gmina …

Dodaj komentarz